Di proyectos logotipo, exhibición+mobiliario+racks
MOBILIARIO DE OFICINA
Áreas de trabajo
 
 • escritorio caoba
  informacion      CLIENTE: xxxx    AÑO: xxxx   PROYECTO:Escritorio    ALCANCE:
 • mampara, escritorio
  informacion       CLIENTE:   Año: 2012    PROYECTO: Mampara    ALCANCE: Concepto
 • mampara
  informacion       CLIENTE:   Año: 2011   PROYECTO: Mampara    ALCANCE: Concurso
 • mampara
  informacion       CLIENTE:  Año:2012   PROYECTO:Mampara    ALCANCE: Producción
 • mampara
  informacion      CLIENTE:   Año:2012   PROYECTO:Mampara    ALCANCE: Producción seriada
 • area de trabajo individual
  informacion      CLIENTE:XXXXXXX   Año: 2007   PROYECTO: Escritorio Caoba    ALCANCE:
 • Mampara alta
  informacion       CLIENTE:   Año: 2010   PROYECTO: Mampara alta    ALCANCE:
 • Mampara baja
  informacion      CLIENTE:   Año: 2007   PROYECTO: Mampara baja    ALCANCE: Producción seriada
 • Set de Trabajo Individual
  informacion      CLIENTE:   Año: 2008-2012   PROYECTO:Set de Trabajo Individual    ALCANCE:
 • Área de trabajo individual
  informacion      CLIENTE:   Año:2012   PROYECTO:Área de trabajo individual    ALCANCE: